1
THÔNG TIN ĐẦU TƯ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
YAHOO
SKYPE
CÔNG TY THÀNH VIÊN
1
2
ĐỐI TÁC
5
6
7
8
9
10
11
HSBC
1
2
3
13
Văn phòng Tập đoàn Thành Nam
SỐ NGƯỜI TRUY CẬP:  734,476
1

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2015 (Thứ năm, ngày 07/04/2016 16:12 PM )
Báo cáo tài chính năm 2014 (Thứ tư, ngày 08/04/2015 12:16 PM )
Báo cáo tài chính năm 2014

Bản tin nhà đầu tư

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG (Thứ sáu, ngày 24/02/2017 10:12 AM )
Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam công bố thông tin về người được ủy quyền CBTT mới của Công ty
CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H (Thứ ba, ngày 21/02/2017 14:2 PM )
CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
Công bố thông tin về việc thay đổi người đại diện pháp luật và tăng vốn do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Bà Đỗ Thị Thanh Hương - Phó Tổng giám đốc - Thành viên HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phần
Bà Vũ Thị Thu Hương - Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phần
Ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phần

Đại hội đồng cổ đông thường niên

Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên 2015 (Thứ tư, ngày 20/04/2016 17:1 PM )
Báo cáo thường niên năm 2014 (Thứ năm, ngày 07/05/2015 8:26 AM )