1
THÔNG TIN ĐẦU TƯ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
YAHOO
SKYPE
CÔNG TY THÀNH VIÊN
ĐỐI TÁC
5
10
Văn phòng Tập đoàn Thành Nam
SỐ NGƯỜI TRUY CẬP:  960,876
1

Thay đổi Nhân sự Quản lý

Thay đổi nhân sự đối với chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam
CBTT THAY ĐỔI NHÂN SỰ (Thứ ba, ngày 29/08/2017 14:28 PM )
CBTT VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ (Thứ năm, ngày 03/08/2017 9:37 AM )
Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm thành viên HĐQT của bà Trần Thị Thúy Liễu
Bổ nhiệm Kế toán trưởng mới Nguyễn Phương Nga.
CBTT24H VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ (Thứ sáu, ngày 09/06/2017 18:14 PM )
Bầu bổ sung Kế toán trưởng và Trưởng phòng Tài chính của Công ty
CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H (Thứ ba, ngày 21/02/2017 14:2 PM )
CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
Công bố thông tin về việc thay đổi người đại diện pháp luật và tăng vốn do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức