1
THÔNG TIN ĐẦU TƯ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
YAHOO
SKYPE
CÔNG TY THÀNH VIÊN
ĐỐI TÁC
5
6
7
8
9
10
11
HSBC
1
2
3
13
Văn phòng Tập đoàn Thành Nam
SỐ NGƯỜI TRUY CẬP:  806,384
1

Bản tin nhà đầu tư

ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN TRÊN TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG (Thứ năm, ngày 14/09/2017 17:5 PM )
Bản tin đính chính
CBTT VỀ VIỆC NHẬN ĐƯỢC ĐƠN XIN TỪ NHIỆM (Thứ ba, ngày 12/09/2017 22:6 PM )
Công bố thông tin 24h
CBTT THAY ĐỔI NHÂN SỰ (Thứ ba, ngày 29/08/2017 14:28 PM )
CBTT NHẬN ĐƯỢC ĐƠN XIN TỪ CHỨC (Thứ ba, ngày 29/08/2017 13:17 PM )
Công bố thông tin 24h
CBTT VỀ VIỆC THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG (Thứ tư, ngày 16/08/2017 16:52 PM )
Mục đích: họp Đại hội cổ đông bất thường
CBTT Người nội bộ Nguyễn Phương Nga và người liên quan của người nội bộ theo PL 03 Thông tư 155, PL05 quy chế công bố thông tin tại HOSE và cam kết ...
CBTT về việc Công ty con đi vào hoạt động (Thứ ba, ngày 08/08/2017 13:45 PM )
Thành lập công ty TNHH MTV XNK Đông Xuân mà chủ sở hữu là Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam
CBTT VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ (Thứ năm, ngày 03/08/2017 9:37 AM )
Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm thành viên HĐQT của bà Trần Thị Thúy Liễu
Bổ nhiệm Kế toán trưởng mới Nguyễn Phương Nga.
CBTT VỀ VIỆC NHẬN ĐƯỢC ĐƠN XIN TỪ CHỨC (Thứ sáu, ngày 21/07/2017 16:11 PM )
CBTT 24h